Kamervragen van Van Haga over vermeende sponsoring terreurorganisaties

Het recentelijk bij FvD opgestapte Kamerlid Wybren van Haga heeft enkele Kamervragen gesteld over de vermeende sponsoring van terreurorganisaties. In zijn vragen aan minister Kaag wilt Van Haga meer informatie over de berichten dat er mogelijk Nederlands geld is terechtgekomen bij Palestijnse terreurorganisaties.

 

De vermeende banden tussen terreurorganisaties zoals de PFLP en ngo’s in de Palestijnse gebieden is een terugkerend probleem en komt regelmatig ter sprake in de Tweede Kamer. Al eerder leidde de situatie rond UAWC, haar banden met de PFLP en de Nederlandse financiering daarvan tot meerdere Kamervragen en felle debatten. Later stopte Nederland de betaling aan UAWC, wiens medewerker Samer Arbid, betrokken bleek te zijn bij de aanslag waarbij de 17-jarige Rina Shnerb om het leven kwam. Ontkend werd lang dat Arbid’s salaris door Nederland betaald kreeg, maar dat kwam toch aan het licht. 

Er zou vervolgens een onderzoek komen naar de banden tussen enkele ngo’s en hun banden met terreurorganisaties, maar dat kwam maar langzaam op gang. Op aandringen van Tunahan Kuzu (DENK) werd de financiering, ondanks het onderzoek, herstart. Na een artikel in EW kwam de kwestie weer in het licht en volgden er nieuwe Kamervragen. Tevens bleek uit het jaarverslag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat er Nederlands belastinggeld terecht is gekomen bij ngo’s die openlijke banden hebben met terreurorganisaties.

Van Haga wil via de vragen meer duidelijkheid omtrent de ontstane situatie en hoopt op een garantie van de minister dat er geen Nederlands belastinggeld meer terecht kan komen bij terreurorganisaties.

 

2021Z10914

(ingezonden 16 juni 2021)

Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Buitenlandse Zaken over vermeende sponsoring van terreurorganisaties 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Nederland steunt dubieuze Palestijnse organisaties’? (1) 

2) Kunt u garanderen dat de Nederland geen steun geeft aan Palestijnse hulporganisaties die volgens Israëlische inlichtingenbronnen banden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat op de Europese lijst van terreurorganisaties staat? Kunt u een toelichting geven?

3) Wat heeft u gedaan met de eerdere waarschuwing van Israël aan ons land aangaande de steun aan omstreden NGO’s? Kunt u een toelichting geven? 

4) Deelt u de mening dat het het zeer onwenselijk is als terreur mede mogelijk gemaakt wordt door Nederlands belastinggeld? Zo ja, kunt u garanderen dat dit niet gebeurt? Kunt u daarbij aangeven hoe u dat doet? 

5) Welke “checks and balances” heeft u ingesteld sinds de vorige keer dat dit bleek te zijn gebeurd?

(1) Telegraaf, 12 juni 2021, ‘Nederland steunt dubieuze Palestijnse organisaties’ (https://www.telegraaf.nl/nieuws/188622321/nederland-steunt-dubieuze-palestijnse-organisaties/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp).