Minister Kaag hervat steun aan UNRWA en maakt zes miljoen extra over

Nederland gaat de financiële steun aan UNRWA hervatten. Daarnaast ontvangt de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen dit jaar zes miljoen euro extra bovenop het geld wat al was toegezegd. Dat laat minister Kaag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

In juli kwam een vernietigend rapport naar buiten van de ethische commissie inzake UNRWA. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Een dag na het uitkomen van het rapport liet het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan de NOS dat de jaarlijkse bijdrage van 13 miljoen van Nederland euro “voorlopig wordt opgeschort.” Eerst moet een bevredigend antwoord van de VN uit New York komen, zo schreef voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag volgens de NOS.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kaag nu dat de VN en UNRWA “inmiddels de nodige vervolgacties genomen”. Het hoger management van de VN-organisatie is opgestapt of ontslagen en er is een waarnemend Commissaris-Generaal aangesteld die een grondig managementverbeterplan heeft ontwikkeld, zo valt te lezen in de Kamerbrief.

Naar aanleiding van dit verbeterplan heeft het Nederlandse Kabinet besloten de algemene vrijwillige bijdrage aan UNRWA te hervatten. De hervatting van de hulp aan de VN-organisatie “is ook conform eerdere handelswijze bij UNEP en UNAIDS“, zo schrijft minister Kaag. “Nederland zal samen met andere donoren de implementatie van de hervormingsplannen nauwlettend volgen”.

Voor 2020 had Nederland al 13 miljoen euro in het budget opgenomen voor UNRWA. Dit is hetzelfde bedrag als wat gereserveerd was voor 2019.

Zes miljoen extra

Bovenop de algemene vrijwillige bijdrage van 13 miljoen, maakt Nederland dit jaar zes miljoen extra over aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Volgens minister Kaag zijn de noden in de vijf mandaatgebieden van UNRWA nog steeds hoog. “De organisatie kampt momenteel met een begrotingstekort van ruim EUR 150 miljoen”, zo valt te lezen in de Kamerbrief. Het Kabinet acht, zoals al regelmatig eerder is overgebracht, de verlening van basisvoorzieningen door de VN-organisatie als cruciaal voor stabiliteit in de regio.

Vorig jaar kreeg UNRWA ook al zes miljoen extra van Nederland. Net als dit jaar het geval is, kwam daarmee de totale steun voor dat jaar op 19 miljoen euro te liggen. In 2018 werd ook in totaal 19 miljoen overgemaakt aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.

CIDI: UNRWA houdt problemen in stand

UNRWA houdt problemen in stand, in plaats van deze op te lossen. De ongezonde, corrupte organisatie staat politieke en economische integratie van Palestijnen in de Arabische wereld in de weg. Inmiddels bestempelt UNRWA al meer dan vijf miljoen mensen als “Palestijnse vluchtelingen”, terwijl er naar schatting nog maar 30.000 tot 50.000 ‘echte’ vluchtelingen in leven zijn. Dat dient geen enkel humanitair doel, maar is een politiek wapen in de strijd tegen de staat Israel en tegen elke werkbare vredesoplossing. Daarom moet UNRWA worden gesaneerd en geleidelijk worden opgeheven.

UNRWA draait de Palestijnen een rad voor de ogen door de illusie van een “terugkeer” naar de dorpen van hun (overgroot)ouders in stand te houden. De organisatie biedt kinderen onderwijs, maar vervolgens mogen ze van hun Arabische “gastlanden” niet integreren in de arbeidsmarkt en blijven zij afhankelijk van internationale hulp in plaats van zelf voor hun levensonderhoud te zorgen.