Structurele ondersteuning NCAB toegezegd

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 26 nov 2021 GRAPPERHAUS NCAB

Tijdens de begrotingsbehandeling Justitie & Veiligheid zegde minister Ferd Grapperhaus (CDA) toe de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) structureel te ondersteunen, onafhankelijk van de functie van Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Dit na aandringen van Kamerleden gedurende de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. De minister wees op het belang van synergie in het werk van beide coördinatoren. Afgelopen zomer nam de Kamer met grote meerderheid een motie aan van Don Ceder (CU) en Ulysse Ellian (VVD) om de aanstelling van de NCAB met twee jaar te verlengen. Gisteren zei de minister toe in zijn schriftelijke beantwoording om deze functie structureel te ondersteunen, met een jaarlijks budget van een half miljoen euro. Dit tot opluchting van zowel VVD, CU als SGP.

De NCAB is aangesteld naar aanleiding van een scherpe notitie van Gert-Jan Segers (CU) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) waarin allerlei problemen rond antisemitisme zijn opgesomd. Het aanstellen van een coördinator – in lijn met de EU en meerdere Europese landen – was een van de aanbevelingen. De NCAB is afgelopen april tijdelijk aangesteld.

In de achtergrond voor de toezegging spelen verschillende incidenten, zoals de antisemitische uitingen rondom ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, problemen rond het onveilige klimaat op scholen en berichten over onveilig klimaat voor studenten in Nederlandse universiteiten. Hierover stelde Harm Beertema (PVV) recent Kamervragen aan de minister. De noodzaak tot coördinatie van overheidsinitiatieven, activiteiten en functionering wordt steeds duidelijker, en daarmee de behoefte aan de functie van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. CIDI juicht de structurele ondersteuning voor de NCAB dan ook zeker toe.