Kamer akkoord met verlenging NCAB

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 13 jul 2021 ANTISEMITISME CU VVD

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid ingestemd met de verlenging van de termijn van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Dit werd duidelijk nadat op drie partijen na alle fracties instemden met de motie-Ceder/Ellian. Alleen de SP, FvD en D66 stemden tegen. De motie riep op tot een verlenging van de termijn met twee jaar.

Links Kamerlid Don Ceder (CU), rechts Kamerlid Ulysse Ellian (VVD)

De NCAB is een initiatief van Kamerleden Gert-Jan Segers (CU) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), waarmee de Kamer breed instemde. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding heeft de opdracht om de minister van Justitie en Veiligheid te adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme, beveiliging en versterken van de samenwerking tussen partijen die een rol hebben in de antisemitismebestrijding. Omdat een betere aanpak veel verschillende beleidsterreinen kan raken, wordt de NCAB als schakel daartussen en als expert gevraagd aanbevelingen te doen voor een blijvende aanpak. Minister Grapperhaus verwelkomde de komst van de NCAB, daar hij ook het groeiende antisemitisme in Nederland als een groot probleem ziet. Oud-CIDI-bestuurslid Eddo Verdoner startte in april 2021 als de Nationaal Coördinator. Zo riep de NCAB recentelijk nog op tot een verbod van het openlijk tonen van vlaggen van Hamas en Hezbollah, in navolging van beleid in Duitsland. Net als in Duitsland werden bij pro-Palestijnse demonstraties in Nederland openlijk vlaggen van terreurgroepen getoond.

CIDI heeft aan D66 als grote coalitiepartij gevraagd naar de motivatie voor de tegenstem. Een woordvoerder stelde het volgende:

‘Wij vinden het heel goed dat er een Coördinator Antisemitismebestrijding is, maar er is nu ook een Coördinator Discriminatiebestrijding en wij vinden het belangrijk om goed duidelijk te hebben wat nu de rollen zijn tussen de twee coördinatoren. Het moet niet zo zijn dat je bijvoorbeeld beter terecht kunt bij de ene coördinator dan bij de andere met dezelfde klacht.

Wat ons betreft moeten de coördinatoren uiteindelijk dus in goede verstandhouding samenwerken en willen we, voordat we de Coördinator Antisemitismebestrijding verlengen, eerst goed in beeld hebben of het niet logisch zou zijn dat deze coördinator onder de vleugel van de Coördinator Discriminatiebestrijding werkt. Het gaat hierbij dus vooral om efficiëntie en mensen op een duidelijk manier hulp bieden.’

Opvallend genoeg was het indertijd juist toenmalig D66-fractievoorzitter Rob Jetten, die samen met Farid Azarkan (DENK) voor een Coördinator Discriminatie pleitte, terwijl de Coördinator Antisemitisme al op de agenda van de Kamer stond. Daarbij is belangrijk te vermelden dat de Coördinatoren niet de rol van klachtenloket hebben; daar zijn in Nederland verscheidene ADVs en onafhankelijke organisaties voor, waaronder CIDI. De Coördinatoren zijn er voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering, en om te zorgen voor aanscherping van beleid.

Motie van de leden Ceder en Ellian over de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding alsnog voor ten minste twee jaar aanstellen

VVD

D66

PVV

CDA

SP

PvdA

GL

PvdD

CU

FvD

Volt

JA21

SGP

DENK

FDH

BBB

BIJ1

GvH

MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN ELLIAN
Voorgesteld 8 juli 2021 – 30950-261

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de regering de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding vooralsnog slechts voor één jaar heeft aangesteld en dit afbreuk doet aan de kwaliteit van werkzaamheden van de coördinator alsook aan de wens van de Kamer;
overwegende dat in het amendement-Van der Graaf/Yesilgöz-Zegerius en de motie-Van der Graaf c.s. geld wordt vrijgemaakt voor de aanstelling van deze coördinator voor de duur van twee jaar;
verzoekt de regering, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding alsnog voor de periode van ten minste twee jaar aan te stellen en hiertoe bij de begroting met voorstellen te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder
Ellian