Tweede Kamer voor vermindering hulp Palestijnse Autoriteit – wat betekent de motie?

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 29 november ingestemd met een motie om de hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit (PA) te korten als de PA uitkeringen blijft betalen aan (families van) terroristen. Wat houdt de motie precies in?

De Tweede Kamer heeft een ultimatum gesteld aan de Palestijnse Autoriteit. Wanneer de PA doorgaat met het betalen van uitkeringen aan veroordeelde terroristen die hoger zijn naarmate de gevangenisstraf van de terrorist langer duurt, zal Nederland gaan korten op de steun aan de PA. Op die manier zou de PA 1,5 miljoen euro aan Nederlandse steun mislopen – zo’n zeven procent van de totale steun. 

Hoe langer de straf, hoe hoger de uitkering
De Palestijnse Autoriteit betaalt uitkeringen aan veroordeelde terroristen en hun families. Deze uitkeringen zijn hoger dan een gemiddeld maandsalaris in de Palestijnse gebieden, en zijn bovendien hoger naarmate de gevangenisstraf langer duurt. Met andere woorden: de meest ernstige vergrijpen met de zwaarste straffen, worden door de Palestijnse Autoriteit het meest rijkelijk beloond. 

De motie van Joël Voordewind (ChristenUnie) en Wybren van Haga (VVD) richtte zich specifiek op deze koppeling tussen de hoogte van de uitkering en de duur van de gevangenisstraf. De motie werd gesteund door VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, SGP, 50PLUS en FVD. PVV, PvdD, DENK, SP en GroenLinks keerden zich tegen de motie. 


Palestijnse aanslagplegers, zoals Ahlam Tamimi, krijgen een riante uitkering van de Palestijnse Autoriteit. Tamimi was verantwoordelijk voor de aanslag op Sbarro Pizzeria in Jeruzalem in 2001.  Hierbij vielen 15 doden en 130 gewonden. Tot de doden behoorden ook de ouders en drie kinderen van het uit Nederland afkomstige gezin Schijveschuurder: Tzira (41), Motti (43), Ra’aya (14), Yitzhak (4) en Hemda (2). 

Motie niet gericht op uitkeringen zelf
De motie stelt dat Nederland de hulp aan de PA met 1,5 miljoen euro moet korten wanneer de PA blijft vasthouden aan de koppeling tussen de hoogte van de uitkeringen en de duur van de detentie. Het gaat dus niet om de betalingen an sich, maar puur om de koppeling tussen de uitkering en de lengte van de straf. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil nog een jaar binnen de EU proberen een einde te maken aan de koppeling. Lukt dat niet, dan zal Nederland de hulp verminderen. 

Nederland drong al twintig keer aan op stoppen terreurbetalingen
CIDI juicht de motie toe als een goede eerste stap en een belangrijk signaal. Na een wob-verzoek door CIDI kwam recent aan het licht dat de Nederlandse regering sinds 2013 maar liefst twintig keer heeft aangedrongen bij de Palestijnse Autoriteit om te stoppen met de terreuruitkeringen. Al die keren beloofde de PA beterschap, maar intussen gingen de maandelijkse betalingen aan terroristen gewoon door. Jarenlang lapte de PA de Nederlandse vermaningen straffeloos aan haar laars. Straffeloos, want ondanks het voortduren van de terreurbetalingen maakte Nederland de jaarlijkse financiële steun aan de PA braaf over.

Eindelijk actie
In april 2018 verklaarden minister Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag nog dat ze niet van plan waren de Nederlandse steun aan de PA te verminderen, ondanks een verhoging in de terreuruitkeringen door de PA. De recent aangenomen motie is een duidelijke oproep aan de regering om het probleem serieus te nemen en eindelijk met de vuist op tafel te slaan.

Niet ver genoeg
Aan de andere kant gaat de motie niet ver genoeg. De motie spreekt slechts over de koppeling van de hoogte van de uitkering aan de duur van de detentie, niet over de uitkeringen an sich. Het is inderdaad zeer verwerpelijk dat de uitkeringen hoger uitvallen naarmate de straf langer duurt, maar ook zonder deze koppeling blijven de uitkeringen een probleem. De Palestijnse Autoriteit zou überhaupt geen speciale uitkeringen moeten betalen aan veroordeelde terroristen. De PA geeft hiermee een perverse financiële prikkel aan terreur. Of die prikkel nu wél of niet afhankelijk is van de duur van de gevangenisstraf, is van ondergeschikt belang.

Stop hulp aan PA zolang terreuruitkeringen worden betaald
CIDI is en blijft van mening dat Nederland de hulp aan de PA moet opschorten zolang er uitkeringen worden betaald aan Palestijnse terroristen. Of deze uitkeringen nu wel of niet zijn gekoppeld aan de duur van de gevangenisstraf, elke beloning voor een terrorist is verwerpelijk en brengt het perspectief op vrede verder weg. Op 20 november –  een ruime week vóór de motie van Voordewind, diende Kees van der Staaij twee moties in die opriepen om de subsidies aan de Palestijnse Autoriteit volledig te staken. Deze moties werden alleen gesteund door SGP, FVD en PVV.