Australië staakt subsidies aan PA vanwege terroristenbetalingen

IN ANDER NIEUWS / Door: CIDI / 2 jul 2018 PA AUSTRALIë

Australië gaat de Palestijnse Autoriteit niet langer direct financieel steunen. Dit geld zal in plaats daarvan ten goede komen aan een VN-fonds ten behoeve van Palestijnen. Aanleiding voor de subsidiestop is de bezorgdheid over de PA-uitkeringen aan veroordeelde terroristen.

Terroristen die in Israelische gevangenissen vastzitten ontvangen een maandelijkse betaling van de Palestijnse Autoriteit. Ook families en nabestaanden van Palestijnse terroristen hebben ‘recht’ op een uitkering. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Een perverse prikkel die aanmoedigt tot het vermoorden van zoveel mogelijk Israeli’s.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop vreest dat de financiële steun van haar land aan de PA voor dit perverse betalingssysteem gebruikt zou kunnen worden. In mei had Bishop in een brief de PA verzocht te verzekeren dat van de Australische steun geen geld naar de gevangenenuitkeringen gaat. De minister is ervan overtuigd dat de subsidies van haar regering aan de Palestijnen correct zijn besteed, maar maakt zich zorgen dat de Australische steun de PA de mogelijkheid geeft de maandelijkse beloningen aan terroristen voort te zetten.

Een subsidie van tien miljoen AUD aan de PA is daarom geannuleerd. De donatie – die via de Wereldbank naar de regering van Abbas zou worden overgemaakt – zal in plaats daarvan bij het Humanitaire Fonds voor de Palestijnse Gebieden. Deze VN-organisatie levert aan 1,9 miljoen Palestijnen onderwijs, voedsel, water, gezondheidszorg en onderdak. 

Subsidies naar organisatie die PFLP-terrorist in dienst had.
Vorige week kwam aan het licht dat Australisch belastinggeld terecht is gekomen bij een Palestijnse NGO die een PFLP-terrorist in dienst had. Naar aanleiding hiervan heeft minister Bishop een onderzoek ingesteld naar subsidies voor Palestijnse organisaties.

De NGO in kwestie – Ma’an Development Center – heeft ook Nederlands geld ontvangen via het het IHR/IHL Secretariat. Desondanks gaat Nederland vooralsnog door met het financieren van het Secretariat.

Ook geen Amerikaanse steun voor PA
Eerder al besloten de Verenigde Staten de PA niet langer financieel te steunen zolang deze terroristen beloont. Naar verluidt is de Amerikaanse financiële steun aan de Palestijnen sinds mei in de wacht gezet, in afwachting van een extra beoordeling. Dit naar aanleiding van de recent aangenomen Taylor Force Act. Deze wet sommeert dat de VS hun financiële steun aan de PA stopzet, zolang deze doorgaat met het belonen van veroordeelde terroristen met een maandelijkse uitkering.

Nederland blijft de PA onverminderd steunen
Nederland gaat echter gewoon door met het direct financieel steunen van de PA. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Dit is in lijn met uitspraken van toenmalig minister Bert Koenders ten tijde van Rutte II. De huidige minister van Buitenlandse Zaken erkent wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn.”

De minister laat dan ook weten dat Nederland de bezwaren tegen de betalingen “consequent naar voren” brengt in gesprekken met vertegenwoordigers van zowel de PA als de Palestinian Liberation Organisation (PLO). Tot nu toe heeft dit echter geen enkel effect gehad: Bloks voorganger Halbe Zijlstra liet in januari nog weten dat de Palestijnen de Nederlandse zorgen “slechts ter kennisgeving” aannemen