Verklaring Europese Raad tegen antisemitisme

De Werkgroep Antisemitisme van de Europese Commissie

De Europese Raad heeft zich woensdag in een unanieme verklaring uitgesproken tegen antisemitisme. Vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie, belast met het bevorderen van de Europese manier van leven, gaf er de volgende toelichting bij:

“Europa staat op tegen elke vorm van antisemitisme. Joods leven maakt deel uit van Europese samenlevingen en onze manier van leven, en zal dat altijd blijven. De toezegging van de Lidstaten van vandaag bevestigt dit nogmaals. Ik verwelkom deze verklaring, die ernaar streeft om het bewustzijn in alle bestuurslagen te vergroten om antisemitisme te voorkomen en bestrijden.

De verklaring van de Europese Raad van vandaag erkent met grote verontrusting de toename aan dreigingen richting het Joodse volk, zowel online als offline. Zij roept op tot noodzakelijke, daadkrachtige actie. Zij herbevestigt dat Lidstaten de plicht hebben om de veiligheid van Joodse gemeenschappen en instellingen te waarborgen. Zij erkent ook het belang van de werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) als leidraad om deze plaag beter te kunnen identificeren en aanpakken. Ik roep Lidstaten op om deze toezegging op te volgen met concrete actie. 

De Commissie is vastberaden om antisemitisme holistisch aan te blijven pakken. Met dit doel zullen wij in 2021 een uitgebreide EU-strategie presenteren om antisemitisme te bestrijden, om de inspanningen van Lidstaten aan te vullen en te steunen.”

Op 9 oktober 2020 riep Schinas Europese landen op om actie te ondernemen tegen antisemitisme, precies een jaar na de aanslag in Halle op Jom Kipoer. Deze verklaring werd ter gelegenheid geschreven en aangenomen zoals toen aangekondigd.

Inmiddels hebben 18 Europese lidstaten de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme aangenomen, waaronder Nederland. In 2017 deed het Europees Parlement al de aanbeveling aan lidstaten van de Europese Unie om de werkdefinitie te onderschrijven. In november 2018 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie ingediend door Kees van der Staaij (SGP) die de regering verzocht “steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme.” De verklaring van de Europese Raad roept alle lidstaten die de werkdefinitie nog niet hebben aangenomen dat alsnog te doen.

Het gevecht tegen antisemitisme mainstreamen

Volgens grootschalige onderzoeken van het Europese Fundamental Rights Agency (FRA) en Eurobarometer in 2019 neemt antisemitisme in heel de EU toe. Met de verklaring van de Europese Raad zeggen lidstaten toe het bestrijden van antisemitisme te mainstreamen en het bewustzijn van antisemitisme bij bestuurders te verhogen, onder andere door dialoog met Joodse gemeenschappen, en specifieke trainingen voor beveiligers en politieagenten.

In navolging van de EU-lidstaten kondigde ook 19 van de 20 clubs van de Engelse Premier League aan de IHRA-werkdefinitie te onderschrijven. Alleen Sheffield United heeft nog niet getekend. De Engelse voetbalbond roept alle verdere profclubs op om voor januari nog de werkdefinitie antisemitisme aan te nemen.