Meerdere Kamervragen over Palestijnse ngo’s

Naar aanleiding van het bericht dat Israel zes Palestijnse ngo’s geclassificeerd heeft als ‘terreurorganisaties’, hebben vier afzonderlijke Kamerleden vragen gesteld aan minister Knapen van Buitenlandse Zaken. Zowel Tom van der Lee (GL), Jasper van Dijk (SP), Tunahan Kuzu (DENK) en Jan Klink (VVD) kwamen met Kamervragen.

Vragen ter verduidelijking

VVD-Kamerlid Klink legt in zijn vragen de nadruk op waarheidsvinding. Zo wil hij graag meer informatie of medewerkers van de betreffende ngo’s banden hadden met de PFLP en wil hij meer duidelijkheid over de sommen geld die die organisaties vanuit Nederland hebben gekregen in het verleden. Ook refereert hij naar het eerdere onderzoek naar UAWC en vraagt of deze al klaar is. Afsluitend vraagt Klink zich af of Nederland dan wel de EU op de hoogte is gesteld van dit Israelische besluit.

Van der Lee (GL) wil net als Klink meer informatie over het Israelische besluit, zo vraagt hij de minister om na te gaan waarom precies deze ngo’s een nieuwe classificatie kregen. Daarnaast maakt hij zich zorgen om het vrij opereren van ngo’s, en hij vraagt of de minister daarover met de Israeli’s in gesprek wil gaan. Tevens vraagt hij de minister om continuerende Nederlandse steun voor ‘het Palestijnse maatschappelijke middenveld’.

Vragen om een punt te maken

Van Dijk (SP) slaat een hele andere toon aan, hij stelt dat Israel zich ‘hiermee een autoritair regime toont’ dat mensen de mond snoert en hij vraagt of de minister de analyse van Amnesty en HRW deelt. Ook vraagt hij of de minister de voortzetting van de financiering aan deze ngo’s in de toekomst kan garanderen.

Kuzu (DENK) is ten eerste benieuwd naar de reactie van de minister op het Israelische besluit. Ook vraagt Kuzu naar de visie van de minister op de reactie van o.a. HRW en Amnesty. Die stellen aldus Kuzu namelijk “dat het decennialange falen van de internationale gemeenschap om Israël aan te spreken op mensenrechtenschendingen ertoe heeft bijgedragen dat Israël de stap heeft genomen om deze mensenrechtenorganisaties tot terroristische organisaties te verklaren?” Vervolgens haalt Kuzu de situatie rond de ‘Grote Mars van Terugkeer’ uit 2018 aan om te vragen naar een oud onderzoek en vraagt hij de minister om in EU-verband actie te ondernemen tegen het Israelische besluit.