SGP en PVV: bevries geldstromen naar PA zolang terroristenbetalingen doorgaan

In navolging van vergelijkbare acties bij de Verenigde Staten en Australië, vragen SGP en PVV aan de minister van Buitenlandse Zaken of het niet tijd voor Nederland is om de geldstromen naar de Palestijnse Autoriteit te bevriezen zolang het systeem van betalingen aan veroordeelde terroristen niet aangepast is. 

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

 

Knesset gaat geld op de PA inhouden
Deze week heeft de Israelische Knesset een wet aangenomen waardoor geld ingehouden gaat worden op de PA. Palestijnen die in Israel werken, betalen aan de Israelische autoriteiten inkomstenbelasting. Dit geld maakt Israel vervolgens over aan de PA. Op deze som geld gaat het bedrag ingehouden worden dat de regering van de Palestijnse president Abbas in totaal overmaakt aan terroristen en hun families.

Australië stopt financiële steun aan PA
Ook Australië wenst niet langer mee te betalen aan de terroristenbeloningen. Minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop heeft afgelopen week besloten niet langer de PA direct te steunen, zolang de terroristenbetalingen doorgaan. Het geld zal in plaats daarvan naar het Humanitaire Fonds voor de Palestijnse Gebieden gaan. Deze VN-organisatie levert aan 1,9 miljoen Palestijnen onderwijs, voedsel, water, gezondheidszorg en onderdak. 

VS hebben steun bevroren
Eerder al besloten de Verenigde Staten de PA niet langer financieel te steunen zolang deze terroristen beloont. Naar verluidt is de Amerikaanse financiële steun aan de Palestijnen sinds mei in de wacht gezet, in afwachting van een extra beoordeling. Dit naar aanleiding van de recent aangenomen Taylor Force Act. Deze wet sommeert dat de VS hun financiële steun aan de PA stopzet, zolang deze doorgaat met het belonen van veroordeelde terroristen met een maandelijkse uitkering.

Gaat Nederland volgen?
Kees van der Staaij (SGP) en Raymond de Roon (PVV) hebben daarom aan de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gevraagd of het niet tijd is voor Nederland om Australië en de VS te volgen. De Kamerleden vinden dat de Nederlandse regering de geldstromen aan de PA moet bevriezen zolang het systeem van betalingen niet aangepast is. Van der Staaij en De Roon vragen ook aan de minister in Europees verband voor soortgelijke stappen te pleiten.

Kabinet “in principe niet tegen betalingen”
Het huidige beleid en recente uitspraken door het Kabinet suggereren echter geen intentie tot verandering. Minister Blok heeft onlangs nog aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Dit is in lijn met uitspraken van toenmalig minister Bert Koenders ten tijde van Rutte II.  De huidige minister van Buitenlandse Zaken erkent wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn.”

De minister heeft dan laten weten dat Nederland de bezwaren tegen de betalingen “consequent naar voren” brengt in gesprekken met vertegenwoordigers van zowel de PA als de Palestinian Liberation Organisation (PLO). Tot nu toe heeft dit echter geen enkel effect gehad: Bloks voorganger Halbe Zijlstra liet in januari nog weten dat de Palestijnen de Nederlandse zorgen “slechts ter kennisgeving” aannemen

Lees hieronder de volledige Kamervragen van Van der Staaij en De Roon:

2018Z13552

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen (ingezonden 5 juli 2018)

1
Kent u het bericht ‘Knesset passes ‘pay to slay’ law’? 1)

2
Hoe beoordeelt u de overwegingen en doelstellingen van de Knesset omtrent deze wet, die erop gericht is de Palestijnse Autoriteit ervan te weerhouden salarissen te betalen aan veroordeelde Palestijnse terroristen?

3
Kunnen de maatregelen van het Amerikaanse Congres en van de Australische regering tegen terrorismesalariëring rekenen op uw sympathie en/of steun?

4
Wat hebben de gesprekken in bilateraal en multilateraal verband, waarin Nederland bezwaar heeft aangetekend tegen het systeem van betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan Palestijnse terroristen op basis van de duur van de detentie, concreet opgeleverd?

5
In hoeverre zijn de betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families op dit moment inderdaad transparant en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte?

6
Beaamt u dat het, in navolging van de Verenigde Staten en Australië, tijd is voor Nederland om de geldstromen naar de Palestijnse Autoriteit te bevriezen zolang het systeem van betalingen niet aangepast is, en ook in Europees verband soortgelijke stappen te bepleiten?

1) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/248333