Ook ditmaal bezwaren tegen deelname kandidaten en partijen ingediend

Zoals altijd zijn er weer bezwaren ingediend tegen de verkiezingsdeelname van bepaalde kandidaten en partijen.

De uiterst seculiere politicus Yair Lapid, wiens kandidatuur door het extreemrechtse Joodse Kracht wordt aangevochten – waarschijnlijk met nul op het rekest. Bron: TheCuriousGnome/Wikimedia Commons.

Na veel speculatie en onderhandelingen hebben de partijen op 1 augustus hun lijsten voor de komende verkiezingen bij de Kiesraad ingediend. Sommige partijen nemen in nieuwe allianties deel. De lijsten en kandidaten staan echter nog niet helemaal vast: iedereen mag bezwaar indienen tegen kandidaten, partijen en lijsten. Van dit recht wordt ook deze keer veel gebruik gemaakt: door politieke partijen, maatschappelijke organisaties en privépersonen. Pas op 18 augustus zal de Verkiezingscommissie een definitief besluit nemen. Maar zelfs dan kan het Hooggerechtshof nog veranderingen aanbrengen.

In de Verkiezingscommissie hebben vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen zitting. De commissie staat onder het voorzitterschap van de vicepresident van het Hooggerechtshof. Partijen en kandidaten kunnen besluiten van de Verkiezingscommissie bij het Hooggerechtshof aanvechten. Bij de vorige verkiezingen is uiteindelijk alleen de kandidatuur van Michael Ben-Ari (Joodse Kracht) afgewezen.

Bezwaren tegen Joodse Kracht

De meeste bezwaren zullen ook ditmaal worden ingediend tegen het uiterst rechtse Joodse Kracht. In april was de partij onderdeel van de Unie van Rechtse Partijen en ontzegde het Hooggerechtshof kandidaat Michael Ben-Ari wegens “racisme” het passief kiesrecht. Bij deze verkiezingen is de alliantie met de Unie van Rechtse Partijen van de baan en neemt Joodse Kracht op eigen kracht aan de verkiezingen deel. De kandidaten Baruch Marzel en Bentzi Gopstein, de nummers twee en vijf op de lijst, liggen ditmaal het meest onder vuur. Beide waren, evenals Ben-Ari, lid van de zogenaamde Joodse Ondergrondse-beweging. Die was bijzonder anti-Arabisch en wilde de Tempel per direct herbouwen.

Ook tegen de verkiezingsdeelname van Joodse Kracht als partij zijn bezwaren ingediend. Procureur-generaal Avichai Mandelblit staat achter het afnemen van het passief kiesrecht van Marzel en Gopstein. Hij ziet echter geen reden om de partij als geheel van de verkiezingen uit te sluiten. Volgens de peilingen zou Joodse Kracht de kiesdrempel van 3.25% niet halen. Datzelfde geldt voor Noam, een nieuwe religieuze, extreemrechtse partij die zich onder andere tegen de acceptatie van homoseksualiteit keert.

Bezwaren tegen centrumlinkse en antizionistische partijen

Joodse Kracht dient op zijn beurt een verzoek in om de kandidatuur van Yesh Atid af te keuren. Die partij is onderdeel van de centrumlinkse alliantie Blauw-Wit. De uitspraken van Yesh Atid-leider Yair Lapid zouden racistisch tegen orthodoxe Joden zijn. Dit gevaar zou alleen kunnen worden geneutraliseerd door hem van de verkiezingen uit te sluiten. De kans dat dit gebeurt is even groot als het aantal zetels dat Joodse Kracht naar alle waarschijnlijkheid zal halen: nul.

Daarnaast verzoekt Joodse Kracht dat de Gezamenlijke Lijst niet aan de verkiezingen mag deelnemen. Die lijst bestaat uit een combinatie van antizionistische partijen die zich met name op de Arabische bevolking richten. Bij de verkiezingen in april lagen de Arabische partijen, die toen in twee verschillende allianties aan de verkiezingen deelnamen, ook onder vuur. Procureur-generaal Mandelblit adviseerde toen, net als nu, het verzoek tot uitsluiting niet in te willigen. Gezien het feit dat de omstandigheden niet wezenlijk zijn veranderd, lijkt het onwaarschijnlijk dat het Hooggerechtshof de Gezamenlijke Lijst ditmaal wel van deelname uitsluit.