Dossier: Politieke partijen in Israel

Overzicht van politieke partijen in Israel die deelnemen en een serieuze kans maken op de verkiezingen van 2 maart.

Likoed

Jaar van oprichting: 1973

Politieke positie: centrumrechts

Lijsttrekker: Benjamin Netanyahu

Huidig aantal zetels: 36

 

Likoed (‘Consolidatie’) is een volkspartij die ontstaan is als gevolg van een fusie tussen Begin’s Cheroet en de Liberaal-Zionisten in 1965 (Gahal). Later kwamen er nog enkele kleinere partijen bij, die in 1973 onder de kieslijst Likoed aan verkiezingen meededen. Pas in 1988 zijn de verschillende partijen formeel opgegaan in een partij die de naam Likoed behield.  

Partijleider Benjamin Netanyahu is sinds maart 2009 onafgebroken de premier van Israël, in verschillende coalitiesamenstellingen.

De stempel van Cheroet, geworteld in de (rechts) revisionistische politieke ideologie van Ze’ev Jabotinsky (1880-1940) bleef echter het sterkste. In het bijzonder waar het gaat over de grenzen van Israel; Jabotinsky pleite voor ‘groot Israël’ (en heerschappij over de beide oever van de Jordaan; dit is in latere jaren vertaald in heerschappij over het hele gebied tussen de middellandse zee en de Jordaan).

Likoed was tegenstander van de Oslo-akkoorden, maar heeft onlangs het vredesvoorstel van Trump omarmd inclusief een Palestijnse staat in delen van de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. De liberale economische gedachte is niet door alle leden omarmd. Huidige partijleider Benjamin Netanyahu is een uitgesproken aanhanger van de vrije markteconomie en heeft de privatisering van veel staatsbedrijven bewerkstelligd. In zijn partij zijn er echter ook andere geluiden die aandacht vragen voor sociale zwakken, met maatregelen zoals betaalbare woningen.

Likoed profileert zich op het onderwerp veiligheid en de daaraan gekoppelde noodzaak tot een sterke leider. Veilige grenzen, hardhandig tegen terreur en een sterk leger.

Voor veel kiezers is het stemmen op Likoed niet alleen een kwestie van beleid, maar ook van identiteit. Zij zijn loyale kiezers en overwegen zelden op een andere partij te stemmen.

Een belangrijke kiezersgroep voor Likoed zijn de Mizrachim, Israeli’s afkomstig uit islamitische landen zoals Irak, Marokko en Iran. Hun loyaliteit aan Likoed gaat terug tot de oprichting van de partij, onder Menachem Begin.

De Mizrachi Joden die na de oprichting van Israël arriveerden waren veelal traditioneler in hun religieuze opvattingen en gebruiken, in tegenstelling tot het seculiere linkse establishment.

Opvallend genoeg bevat de officiele website van de Partij –  https://www.likud.org.il/en/ – geen “verkiezingsprogramma”  wel een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis en vooral van de leiders. Dit geldt ook voor een biografie van Netanyahu: https://www.likud.org.il/en/about-netanyahu