Dossier: Politieke partijen in Israel

Overzicht van politieke partijen in Israel die momenteel in de Knesset zitten.

Shas

Shas is een ultra-orthodoxe partij opgericht om de belangen te richten van de Mizrachische Joden van Israël, vooral diegenen met een orthodoxe of ‘traditionele’ levenswijze.

Het verdedigen van de belangen van de Mizrachische ultra-orthodoxe (charedische) gemeenschap en het opperrabbinaat; het opkomen voor de belangen van Mizrachim in het algemeen; het tegengaan van secularisering. De partij neemt in economisch opzicht vaak uitgesproken linkse standpunten in, bijvoorbeeld in dit spraakmakende verkiezingsspotje uit 2015 (Engelse ondertiteling via knop CC).

 

Primair charedische Mizrachim; secundair Mizrachim die minder of niet religieus zijn, maar Ovadia Josef als inspiratiebron zagen en/of Shas als emancipatiebeweging waarderen. De partij behaalt meer stemmen onder armere Mizrachim dan onder de middenklasse.

Shas vindt haar oorsprong in de emancipatiebeweging voor Mizrachim, Joden uit het Midden-Oosten die in de jaren ’50 en ’60 – vaak noodgedwongen – naar Israël emigreerden omdat het klimaat jegens Joden in islamitische, met name Arabische landen sterk was verslechterd. In de jaren ’50 en ’60 had de Arbeidspartij een sterke greep op de staat en was er, in het licht van de conflicten met de buurlanden en de algemene armoede, weinig aandacht voor de problemen en de specifieke tradities van Mizrachim. De Arbeidspartij stimuleerde secularisatie onder Mizrachim en werd verweten op Mizrachim neer te kijken. Hiertegen kwamen steeds meer mensen in opstand. Shas diende als een middel voor de sociale en politieke emancipatie van Mizrachim. Hierin heeft de voormalige Sefardische opperrabbijn van Israël, wijlen Ovadia Josef, een belangrijke rol gespeeld. In de loop der tijd is er een Mizrachische vorm van het ultra-orthodox jodendom ontstaan, parallel aan Ashkenazische vormen van het ultra-orthodoxe jodendom. Josef vertegenwoordigde primair deze stroming, maar had bovendien een sterke aantrekkingskracht onder Mizrachim die (veel) minder religieus waren. Josef overleed in 2013. Het is de vraag in hoeverre de partij zonder zijn charismatische spirituele leiderschap in de toekomst in staat zal zijn kiezers aan zich te binden.[/accordion]