Dossier: Geschiedenis van Israel

De geschiedenis van Israel gaat duizenden jaren terug. Dit dossier bespreekt de moderne geschiedenis van Israel - van het tijdperk van Napoleon tot het heden. 

1980 – 1993: Nieuwe bedreigingen

Met de formeel opheffing van de Sovjet-Unie eindigt de Koude Oorlog. De emigratie van Russische Joden naar Israel krijgt nu vrij baan.