Motie-Van Dijk over desinvesteringen aangenomen

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 13 jul 2021 NEDERZETTING SP

Een motie van Jasper van Dijk (SP) over het aandringen op desinvesteringen van pensioenfondsen in bedrijven die actief zijn in Israelische nederzettingen is aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee zet de Kamer een ferme stap. De motie kan gezien worden als een opzet naar een boycot, gezien de bewoording dat er aangedrongen dient te worden om niet te investeren in bedrijven die actief zijn in Israelische nederzettingen. Dat gaat een stap verder dan het ontmoedigingsbeleid dat de lijn van het kabinet is.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). (bron: sp.nl)

Van Dijk is al langer bekend om zijn zeer kritische houding tegenover Israel. Zo zag Van Dijk een permanent VN-onderzoek over Israel wel zitten en wilde zijn partij, samen met GroenLinks en de PvdA, maatregelen tegen Israel vanwege de recente geweldescalatie met Hamas. Verder pleitte Van Dijk ook al eerder voor het boycotten van alle handel met bedrijven actief in de Israelische nederzettingen, ondanks dat daar ook vele Palestijnen werken.

In juni dit jaar organiseerde van Dijk samen met de Palestijnse vertegenwoordiging in Nederland een bijeenkomst over Sheikh Jarrah, waarbij enkele Palestijnse activisten zonder enige gêne onder meer Kamerleden Ruben Brekelmans (VVD) en Gert-Jan Segers (CU) wegzetten als respectievelijk ‘onwetend’ en ‘racistisch’, zonder op enige wijze dan ook antwoord te geven op hun vragen over de situatie rond de mogelijke huisuitzettingen in Sheikh Jarrah.

De Socialistische Partij houdt dus stevig vast aan haar anti-Israelstandpunten, die zij de afgelopen jaren voerde. Zo riep de partij meerdere malen op tot sancties tegen of het uitsluiten van Israel, zonder ook maar een kritische noot te uiten over de Palestijnse Autoriteit of Hamas. Zo wilde de SP niet dat Israelische bedrijven mogelijk zouden meewerken aan de ontwikkeling van een corona-app in Nederland. Ondanks dat de SP verder wil gaan dan het huidige ontmoedigingsbeleid heeft het kabinet meermaals laten weten dat zij geen voorstander is van een boycot van Israel, Israelische producten of bedrijven.

Motie van het lid Jasper van Dijk over terugtrekken van investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in bezet Palestijns gebied

VVD

D66

PVV

CDA

SP

PvdA

GL

PvdD

CU

FvD

Volt

JA21

SGP

DENK

FDH

BBB

BIJ1

GvH

 

21501-02-2379

MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse pensioenfondsen beleggen in bedrijven die actief zijn in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met deze beleggers om erop aan te dringen deze investeringen terug te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk