Dossier: Hezbollah

De Libanese terreurorganisatie Hezbollah is sinds haar oprichting in 1985 uitgegroeid tot een machtige speler in Libanon en de regio. De sjiitische beweging beschikt over een eigen leger en is een belangrijke bondgenoot van het Iraanse regime. 

Standpunt CIDI

Standpunt CIDI 

  1. Hezbollah’s leger dient te worden ontmanteld  
    Hezbollah is de machtigste speler in de Libanese politiek en heeft de gehele machtsstructuur van het land geïnfiltreerd. Er is samenwerking tussen Hezbollah en het Libanese leger, bijvoorbeeld op het gebied van inlichtingen. Het is ontoelaatbaar dat een terreurbeweging een zodanige invloed uitoefent op een land waarmee de Europese Unie een associatieverdrag heeft. Opschorting van het associatieverdrag moet serieus worden overwogen wanneer de Libanese regering de invloed van Hezbollah niet aan banden legt en stappen zet richting de ontmanteling van Hezbollah’s leger (zoals vereist is volgens resoluties 1559, 1680 en 1701 van de VN-Veiligheidsraad). Wanneer de Libanese regering hier niet toe in staat blijkt, dient het UNIFIL-mandaat voor Libanon te worden uitgebreid.  

  2. Nederland dient zich in te zetten voor het classificeren van Hezbollah als terreurbeweging door de EU 
    Nederland en Frankrijk beschouwen heel Hezbollah als terreurbeweging. Andere EU-lidstaten en de EU zelf classificeren alleen de gewapende tak van Hezbollah als terroristisch. Dit onderscheid tussen de politieke en de gewapende tak van Hezbollah is kunstmatig en onjuist, temeer omdat de organisatie één leider heeft, Hassan Nasrallah. De politieke invloed van Hezbollah versterkt de gewapende tak en vice versa. De EU en haar lidstaten zouden dan ook de gehele Hezbollah-organisatie op de terreurlijst moeten plaatsen om haar beter te kunnen bestrijden.