Dossier: Regionale verhoudingen van Israel

Libanon

Libanon ligt ten noorden van Israel en is Israels kleinste buurland. Het land is politiek instabiel vanwege haar multireligieuze samenstelling, zeer zwakke centrale gezag en strategische ligging. Jaren was de invloed van het grote buurland Syrië het belangrijkste, tegenwoordig zijn het met name Iran en Saoedi-Arabië die zich in Libanon willen laten gelden. Onder deze invloed is het land dat tot de jaren ‘50 van de vorige eeuw ook wel als het “Zwitserland van het Midden-Oosten” werd aangeduid inmiddels het toneel van een voortdurende sektarische strijd geworden, met als dieptepunt de lange burgeroorlog van 1975 tot 1990. Bovendien herbergt het land miljoenen vluchtelingen uit de regio, een grote uitdaging voor de kleine en verdeelde bevolking van het land. 

Libanon vormde tot nu toe geen noemenswaardige bedreiging voor Israel: het Libanese leger participeerde slechts eenmaal in een oorlog tegen Israel, in 1948. Anti-Israelische agressie vanaf Libanees grondgebied was er wel, maar kwam steeds van niet-statelijke actoren.

Bevolkingsgroepen in Libanon 
Libanon kent een multi-religieuze samenleving: moslims vormen 54% van de bevolking (27% soennieten, 27% sjiieten), christenen 40,5% (de helft maronieten, de andere helft vooral Grieks-Orthodox, Armeens-Orthodox en melkitisch Grieks-katholiek) en Druzen 5,6%. 

De Libanese grondwet erkent zeventien religieuze groepen: twaalf christelijke en vijf “islamitische”: soennieten, sjiieten, alawieten, ishmaeli’s en Druzen. In sociaaleconomisch opzicht vormen christenen de bovenlaag van de samenleving, gevolgd door de soennieten en de Druzen. De sjiieten bevinden zich veelal in de onderklasse.  

Na de Libanese onafhankelijkheid in 1943 werden de openbare posities en politieke verantwoordelijkheden onder de belangrijkste religieuze groepen verdeeld. Dit gebeurde op basis van de volkstelling van 1932, toen christenen de meerderheid in het land vormden. Het presidentschap valt sindsdien toe aan een Maronistische christen, het premierschap aan een soennitische moslim en het voorzitterschap van het parlement aan een sjiitische moslim. Christenen en moslims worden sinds 1989 gelijkwaardig vertegenwoordigd in het parlement en de regering. 

Volgens de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) verbleven er in 2014 circa 450.000 Palestijnen in Libanon. Het gaat om de (nakomelingen van de) vluchtelingen van de Arabisch-Israelische oorlog in 1947-1949. Zij zijn uitgesloten van het Libanese burgerschap, mogen niet integreren en maken ook geen onderdeel uit van de Libanese statistieken. Andere bronnen stellen overigens dat het nog maar om 250 duizend personen gaat. Vanwege de Syrisnche burgeroorlog hebben zich daarnaast sinds 2011 circa 1,5 miljoen vluchtelingen in Libanon gevestigd. 

De demografische verhoudingen van Libanon zijn ook sterk beïnvloed door emigratie. De Libanese diaspora telt circa acht miljoen personen, waarvan er 1,2 miljoen het Libanese staatsburgerschap bezitten.  

De PLO en Hezbollah in Libanon 
De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) gebruikte Libanon tientallen jaren als uitvalsbasis voor aanslagen op Joodse doelen binnen en buiten Israel. In 1981-82 werden vanuit het door de PLO gecontroleerde Zuid-Libanon zelfs op grote schaal burgerdoelen in Noord-Israel bestookt met artillerie en Katyusharaketten. Dit geweld bleef niet onbeantwoord. Uiteindelijk verdreef Israel in 1982 de soennitische PLO uit Libanon. De Israëli’s werden enthousiast onthaald door de voornamelijk sjiitische bevolking van Zuid-Libanon, die blij was dat de PLO was verjaagd. Nadien hield Israel in Zuid-Libanon een veiligheidszone in handen. 

Van 1975 tot 1990 vond er een bloedige burgeroorlog plaats in Libanon, die het leven van zeker 120.000 mensen eiste. Het centrale gezag was zwak, en lokale, sektarische milities kregen steeds meer macht. De PLO werd in 1982 verjaagd, maar de door Iran gesteunde sjiitische beweging Hezbollah (“Partij voor Allah”) wist een groot gedeelte van Zuid-Libanon onder controle te krijgen. Na afloop van de burgeroorlog werden de machtsverhoudingen iets gewijzigd, maar bleef de centrale staat zwak; sindsdien heeft Hezbollah haar machtspositie uitgebreid, een aanzienlijk gedeelte van Zuid-Libanon weten te controleren en van daaruit meermaals aanvallen op Israël uitgevoerd. Vandaag de dag is de gewapende tak van Hezbollah beter uitgerust dan het Libanese leger.

Bron afbeelding: Wikimedia Commons.